Mesai Saatleri

Pzrt - Cmrt, 8:00 - 18:00

Bizi Arayın

0252 712 2992

Email

ozterinsaat48@hotmail.com

Fikirden Anahtar Teslimine Bir İnşaatın Tüm Aşamaları

A- Fizibilite-Fikir-Proje Aşaması

1. Arsanın imar durum ile ilgili gerekli bilgilerin kadastro ve belediyeden alınması (taks, kaks, hmax, vb. imar durumu verileri)

2. İlgili imar durumuna göre yapılabilecek yapının analizi, gider-gelir durumlarının değerlendirilmesi

3. İnşaat yapımına karar verildiyse inşaat istikamet rölevesi (mimari projeye altlık teşkil eden krokidir), varsa yola terk, parsel birleştirme vb. işlemlerin yapılması(ifraz ve tevhid)/p>

4. Malsahibinin talepleri doğrultusunda mimari avan projenin hazırlanması (avan projelerde uygulamaya yönelik detaylar yer almaz; plan, görünüş ve kesitler konsept olarak çizilir)

5. Detayların netleştirilmesi ve mimari ruhsat projesinin hazırlanması (mimari ruhsat projelerinde, yapının inşaat bilgileri (net brüt alan, otopark ve sığınak durumları) mahalleri (odaları), cephe görünüşleri, belirli aralıklarla kesitleri, detay projeleri, yan parsellerle ilişkisini gösteren vaziyet planı gibi paftalar yer alır. Nerede hangi malzemelerin kullanılacağı mimari projelerde belirtilir. (tavanı ne, duvarı hangi malzeme, zemin neyle kaplı, duvar kalınlıgı kaç cm gibi)

6. Mimari proje doğrultusunda diğer (statik, elektrik, mekanik, peyzaj) ruhsat projelerinin hazırlanması

7. Zemin etüdlerinin yapılması (zeminin taşıyıcılığı, varsa yapılması gereken zemin güçlendirme çalışmalarının tespit edilmesi için (fore kazık, jet grout, zemin çivisi vb.

8. Projelerin meslek odalarına onaylatılması

9. Ruhsat alınması

başlık altına alınan herhangi bir metin